News

Auriga Keskus vastab kõrgetele energiatõhususe standarditele

8:48 9.08.2023

*Auriga Keskus on saavutanud BREEAM In-Use sertifikaadi GOOD taseme, mis näitab, et keskus vastab kõrgetele kestlikkuse ja energiatõhususe standarditele ning on võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, et vähendada oma keskkonnamõju.

“Oleme äärmiselt uhked Auriga Keskuse saavutuse üle BREEAM In-Use sertifikaadi GOOD taseme näol. Meie keskuse väike CO2-jalajälg, madal vooluhulk ja kestlikud ehitusmaterjalid on vaid mõned näited meie pühendumusest keskkonnasõbraliku äritegevuse edendamisele. Tänan meie partnerit Tepsli OÜ-d, kes aitas meil selle protsessi läbi viia,” kommenteeris Summus Capitali juhatuse liige Hannes Pihl.

Auriga Keskus on võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, et parandada hoone energiatõhusust ja kestlikkust. Keskuses on loodud tingimused jäätmete sorteerimiseks ja taaskasutamiseks ning kasutusel on madala vooluhulgaga veevõtuseadmed.

Lisaks on hoones asjakohased turvasüsteemid ning kasutatud ehitusmaterjalid on kestlikud. Samas töö jätkusuutlikkuse tõstmiseks on pidev töö, mida teevad keskus ja rentnikud ühiselt, ning ka vajalikud investeeringud selleks jätkuvad.

Saavutatud tulemus on hea alus edasiste parenduste tegemiseks, et mõne aasta pärast saavutada kõrgem hinnang, VERY GOOD. Auriga Keskus on tõestanud, et keskkonnasõbralik äritegevus on võimalik ja oluline samm tuleviku suunas.

Allikas: Saarte Hääl